Jak wygląda postawienie ogrodzenia w świetle przepisów?

Zazwyczaj postawienie ogrodzenia nie wymaga pozwolenia, jednak w niektórych przypadkach niezastosowanie się do przepisów może zostać uznane za samowolę budowlaną. Sprawdź, w jakich przypadkach inwestycję należy poprzedzić stosowną dokumentacją.

 

Wymogi związane z wyglądem i budową ogrodzenia

Bez zezwolenia możesz postawić ogrodzenie do wysokości 2,2 m. Wyższe konstrukcje wymagają zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Co ciekawe, żywopłot też uznawany jest za ogrodzenie i jeśli urośnie powyżej 2,2 m, będzie wymagał legalizacji. Nowoczesne ogrodzenia, stwarzają duże możliwości architektoniczne, jednak wymiary pewnych elementów muszą być zgodne z przepisami. Minimalna szerokość bramy wynosi  2,4 m, a furtki – 0,9 m. Bramka musi otwierać się wewnątrz działki i być pozbawiona progów. Materiał wykorzystany do zbudowania ogrodzenia musi być bezpieczny dla przechodniów. Jakiekolwiek ostre elementy ozdobne możesz umieścić powyżej 1,8 m. Pozwolenia wymaga ogrodzenie pełniące funkcję muru oporowego oraz graniczące z obiektem zabytkowym.

 

Przepisy określające odległość ogrodzenia od granic działek i dróg

Zgłoszenia w urzędzie wymaga również ogrodzenie, które znajduje się bezpośrednio przy drodze gminnej lub powiatowej. Zgodnie z przepisami minimalna odległość wynosi 6 m od drogi gminnej i 8 m od drogi powiatowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że wymóg ten należy spełnić tylko w przypadku niezabudowanej działki. Gdy ogradzamy działkę, na której znajduje się dom, wystarczy trzymać się granicy parceli. I tu znowu znajdziemy wyjątek – gdy działka sąsiaduje z ulicą, należy trzymać się linii rozgraniczających drogę, nawet w przypadku, gdy nie pokrywa się z granicami terenu, którego jesteśmy właścicielami.  Ogrodzenie można legalnie postawić w granicy działki sąsiada.